replica handbags

เปิดบันทึกของคนฟุลไบรท์: เรื่องของไทยจากใจฝรั่ง

เรียบเรียงโดย   พรทิพย์ กาญจนนิยต*

                          ศิริพร ศรสิริ*

แปลโดย   อรจิรา โกลากุล**

                 ฐิติวรรณ เลิศปิยะ*

 

ความนำ

 

คุณแองเจลา โนนากา (Ms. Angela Nonaka) นักศึกษาปริญญาเอกสาขามานุษยวิทยาจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียแห่งเมืองลอสแองเจลลิส (University of California, Los Angeles-UCLA) ได้รับทุนฟุลไบรท์เพื่อทำวิจัยและเก็บข้อมูลสำหรับวิทยานิพนธ์ปริญญาเอกของเธอในเรื่องที่เกี่ยวกับภาษามือ (ภาษาสำหรับผู้พิการทางการได้ยิน) ที่หมู่บ้านชื่อบ้านค้อ หมู่บ้านเล็กๆในตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม หัวข้องานวิจัยของคุณแองเจลาคือ “Ban Kor Sign Language—Pasaa Bai” an Ethnography of Language Socialization & the Management of Deafness in a Northeast Thai Village”

 

ความน่าสนใจของงานวิจัยคุณแองเจลานั้นมีหลายประการ บ้านค้อเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่ห่างไกล ทำการเกษตรและยากจน ในมุมมองทางด้านภาษาศาสตร์และมานุษยวิทยานั้น บ้านค้อมีความพิเศษในตัวเป็นอย่างยิ่งคือบ้านค้อมีประชากรในชุมชนที่เป็นผู้พิการทางการได้ยิน (เป็นใบ้) อยู่เป็นจำนวนมาก (สาเหตุหลักคือการแต่งงานในหมู่ญาติใกล้ชิดสายเลือดเดียวกันซึ่งทำให้เกิดความพิการเป็นใบ้ในอัตราที่สูง)  และจากการที่มีประชากรที่บกพร่องในการได้ยินสูง ทำให้ชุมชนนี้ประดิษฐ์ภาษามือเพื่อใช้ในการสื่อสาร ภาษามือที่เป็นรูปแบบของชุมชนนี้เอง ภาษามือที่ใช้กันอย่างกว้างขวางในชุมชน

 

งานวิจัยของคุณแองเจลาคือการศึกษาภาษามือของชุมชนบ้านค้อตั้งแต่แรกมีขึ้นมา การใช้ภาษามือในชีวิตประจำวัน และในความสัมพันธ์ต่อประเด็นของนิเวศวิทยาทางภาษาและการใช้ภาษาในการอยู่รวมกันในสังคม ภาษามือของชาวบ้านค้อนี้อุบัติขึ้นมาไม่เกิน 100 ปีที่ผ่านมานี้เอง และเป็นภาษาที่ยังไม่ได้รับการบันทึกในฐานะที่เป็นภาษาหนึ่งที่มีอยู่ในโลกนี้  งานวิจัยของคุณแองเจลานี้จะช่วยให้มีการบันทึกในระดับโลกถึงการมีอยู่ของภาษามือของชุมชนบ้านค้อ และช่วยป้องการการสูญหายของภาษาเพราะในโลกนี้ยังมีภาษาอีกมากมายที่ถูกหลงลืม/ไม่ได้รับการบันทึกจนกลายเป็นภาษาที่ตายไปในที่สุด

 

                                คุณแองเจลาทำงานวิจัยที่บ้านค้อเป็นเวลา 1 ปี ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ 2546-มกราคม 2547 โดยพักอยู่กับครอบครัวของเจ้าหน้าที่อนามัยของหมู่บ้าน คุณแองเจลาใช้ชีวิตแบบชาวบ้านในชนบทอีสานแท้ๆ ไม่ได้แตกต่างจากชาวบ้านคนอื่นเลย นอกเหนือจากงานวิจัย คุณแองเจลาได้รับประสบการณ์ต่างวัฒนธรรมที่ไม่อาจจะหาได้ที่ไหน เธอได้จับแมลง หาปลา เลี้ยงควาย ดำนา เกี่ยวข้าว นวดข้าว ปั่นฝ้าย มูนข้าวเหนียว ดูหมอตำแยทำคลอดเด็ก บันทึกวีดีโอพิธีกรรม ไสยศาสตร์  และอื่นอีกมากมาย คุณแองเจลาเป็นชาวตะวันตกคนแรกในรอบ 30-35 ปีที่ได้มาที่บ้านค้อ

 

ระหว่างที่อยู่ที่ชนบทบ้านค้อ แองเจล่าได้เขียนจดหมายหาครอบครัวและเพื่อนๆที่สหรัฐอเมริกาทุกเดือน จดหมายแต่ละฉบับได้เล่าเรื่องราวต่างที่ที่เธอได้พบเห็น หรือเข้าไปมีส่วนร่วมด้วยรวมถึงงานวิจัยของเธอ มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกันเห็นว่าสิ่งที่คุณแองเจลาเล่าในจดหมายนั้นน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งไม่แต่เพียงเฉพาะครอบครัวและเพื่อนฝูงของเธอ แต่สำหรับคนไทยก็น่าสนใจเช่นกันเพราะมีคนไทยจำนวนไม่น้อยที่อาจจะไม่เคยทราบ/รับรู้เรื่องราววิถีชีวิตในชนบทแบบนี้มาก่อน ที่สำคัญคุณแองเจลาเป็นผู้ที่เล่าเรื่องได้เก่งมาก ทำให้ผู้อ่านรู้สึกเหมือนได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นๆไปกับเธอด้วย

 

จดหมายทั้งหมดมี 12 ฉบับ แปลจากต้นฉบับภาษาอังกฤษ มูลนิธิฯได้สรุบใจความสำคัญของจดหมายแต่ละฉบับ ก่อนที่จะเข้าสู่จดหมายฉบับเต็มทั้ง  12 ฉบับ  ขอขอบคุณคุณแองเจลาที่ได้อนุญาตให้เผยแพร่จดหมายของเธอสู่ผู้อ่านในหมู่กว้างขึ้น

 

ข้อเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกเรื่องที่นำเสนอโดยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ผู้สนใจสามารถจะนำไปใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและกิจกรรมทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องได้โดยขอความกรุณาอ้างอิงถึงแหล่งที่มาให้ชัดเจนด้วย

All the Thai and English articles written and posted by the Thailand -U.S. Educational Foundation (Fulbright) could be used to benefit the academic community. Please give appropriate credit to the author(s) and the Foundation.
 
Thailand - United States Educational Foundation (TUSEF/Fulbright Thailand) Thai Wah Tower 1, 3rd floor, 21/5 South Sathorn Road, Bangkok 10120, Thailand
Tel : (66) 0-2285-0581-2 Fax : (66) 0-2285-0583  Email : tusef@fulbrightthai.org