replica handbags

ร่วมแรงร่วมใจ : ฟุลไบรท์ช่วยน้ำท่วม (Jan. 8, 2012)

นักเรียนทุนฟุลไบรท์, 2011 Open Competition

 

             แม้ตัวจะไม่ได้อยู่ในประเทศ แต่ชาวฟุลไบรท์ในอเมริกาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจและไม่รอช้า จึงได้ช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติที่ประสบอุทกภัยครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์ โดยร่วมกับนักเรียนไทยคนอื่นๆ ในมหาวิทยาลัยของแต่ละคน จัดโครงการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยผ่านหน่วยงานต่างๆ รวมถึงฟุลไบรท์ของเราด้วย

             โครงการแต่ละโครงการก็ล้วนแตกต่างกันไปตามบริบทของมหาวิทยาลัย ที่ Harvard University กุลรัตน์ ผ่องสถาพร เล่าประสบการณ์ของเธอเมื่อขอนำเงินที่ได้จากการจัดงานวันขอบคุณพระเจ้าประจำปีของคณะนิติศาสตร์ไปมอบให้สภากาชาดไทย และยังเป็นผู้รับผิดชอบการขายเสื้อยืดการกุศล ซึ่งระดมทุนได้เป็นจำนวนมาก

             ส่วนที่ Colorado State University ณัญญา โชติวรรณ จัดงานขายอาหารไทยพร้อมการแสดงดนตรี โดยมีการออกแบบโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ไปติดไว้ทั่วมหาวิทยาลัย และที่ Columbia University อภิรัฐ คงชนะกุล ร่วมกับนักเรียนไทยคนอื่นๆ ภายใต้การสนับสนุนของสถานกงสุลไทยในนิวยอร์ค จัดกิจกรรมต่างๆ ซึ่งสามารถระดมทุนได้มากกว่าที่คาดไว้ เช่นเดียวกับที่ Massachusetts Institute of Technology ซึ่งชัยอริยะโตวิกกัย ช่วยรณรงค์ขายเสื้อยืดการกุศลและระดมทุนผ่านกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยตลอดทั้งเทอม รวมทั้งยังมีการสร้าง facebook เพื่อการนี้ด้วย

             นี่เป็นเพียงตัวอย่างที่แสดงความพยายามของชาวฟุลไบรท์ที่ต้องการมีส่วนร่วมช่วยเหลือประเทศ เป็นส่วนหนึ่งของ ”วงจรแห่งการแบ่งปัน” ตามที่กุลรัตน์อธิบายไว้ เป็นความสวยงามที่เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่เลวร้ายอย่างที่ชัยอริยะเห็น และเป็นตัวอย่างของการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นได้ในทุกจังหวะของชีวิต

 

 

 

ข้อเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกเรื่องที่นำเสนอโดยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ผู้สนใจสามารถจะนำไปใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและกิจกรรมทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องได้โดยขอความกรุณาอ้างอิงถึงแหล่งที่มาให้ชัดเจนด้วย

 

 

All the Thai and English articles written and posted by the Thailand -U.S. Educational Foundation (Fulbright) could be used to benefit the academic community. Please give appropriate credit to the author(s) and the Foundation.
DOWNLOAD
ร่วมแรงร่วมใจ : ฟุลไบรท์ช่วยน้ำท่วม


Thailand - United States Educational Foundation (TUSEF/Fulbright Thailand) Thai Wah Tower 1, 3rd floor, 21/5 South Sathorn Road, Bangkok 10120, Thailand
Tel : (66) 0-2285-0581-2 Fax : (66) 0-2285-0583  Email : tusef@fulbrightthai.org