replica handbags

ฟุลไบรท์ : ยิ่งใหญ่ด้วยปณิธาน ยืนนานด้วยความเข้าใจ

โดย พรทิพย์ กาญจนนิยต ผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)

ฟุลไบรท์ (Fulbright) : ชื่อนี้มาจากไหน

คนไทยจำนวนหนึ่ง อาจไม่รู้เลยว่า ชื่อฟุลไบรท์ มาจากไหน เราจึงมักจะได้ยินการกล่าวติดตลกว่า “คนไม่ไบรท์ (bright) สมัครทุนฟุลไบรท์ไม่ได้” แถมเข้าใจเสียอีกว่า คำว่า “ฟุล” คือ “Full” ที่แปลว่าเต็ม ซึ่งทำให้นำมาพุดคุยเล่น ๆ ตามประสาคนไทยต่อไปได้อีก

ที่จริงแล้ว ชื่อ “ฟุลไบรท์” นั้น มาจากชื่อของท่านวุฒิสมาชิก เจ วิลเลียม ฟุลไบรท์ (พ.ศ. 2448 - 2538) ซึ่งเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการเรียนรู้ระหว่างกัน ท่านวุฒิสมาชิกฟุลไบรท์เติบโตและได้รับการศึกษาในรัฐอาร์คันซอส์ ผู้ซึ่งไม่เคยได้มีโอกาสเห็นเมืองใหญ่ๆของประเทศ ก่อนที่จะได้รับทุน Rhodes Scholarship ในปี 2468 เพื่อไปศึกษาต่อในประเทศอังกฤษ ประสบการณ์ในการศึกษาที่มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด 3 ปี และการเดินทางไปในยุโรปทำให้วุฒิสมาชิกฟุลไบรท์ เชื่อมั่นถึงความสำคัญของการมองโลกจากมุมมองของคนนานาประเทศ

จากความฝังใจในเรื่องนี้นี่เอง เมื่อเป็นวุฒิสมาชิกของพรรคเดโมแครตของรัฐอาร์คันซอส์ในสมัยแรก ท่านจึงได้ผลักดันกฎหมายให้มีการสนับสนุนโครงการแลกเปลี่ยน โดยอาศัยงบที่ได้จากการขายอุปกรณ์ที่เหลืออยู่ของสหรัฐอเมริกาที่มีอยู่ในประเทศต่าง ๆ หลังสงครามโลกครั้งที่สอง กฎหมายดังกล่าวลงนามโดยประธานาธิบดีทรูแมน เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2489 หลังจากนั้นได้มีกฎหมายฉบับหลังสุดของโครงการแลกเปลี่ยนฟุลไบรท์ ภายใต้พระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนการศึกษาและวัฒนธรรม ปี 2504 ซึ่งเป็นที่รู้จักในนามของ Fulbright - Hays Act (วุฒิสมาชิกฟุลไบรท์เสนอร่างกฎหมายในวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร Wayne Hays จากรัฐโอไฮโอ เสนอร่างกฎหมายในสภาผู้แทนฯ) โดยในฉบับนี้ครอบคลุมถึงกฎหมายเดิมที่เกี่ยวข้อง

ท่านวุฒิสมาชิกฟุลไบรท์เชื่อมั่นว่า หากคนกลุ่มใหญ่ได้อยู่และเรียนรู้ร่วมกันในอีกประเทศหนึ่งแล้ว เขาน่าจะสามารถเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ชิงชังการฆ่าผู้อื่น รวมทั้งคิดและปฏิบัติตนเพื่อสันติภาพ

ข้อเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกเรื่องที่นำเสนอโดยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ผู้สนใจสามารถจะนำไปใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและกิจกรรมทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องได้โดยขอความกรุณาอ้างอิงถึงแหล่งที่มาให้ชัดเจนด้วย
All the Thai and English articles written and posted by the Thailand -U.S. Educational Foundation (Fulbright) could be used to benefit the academic community. Please give appropriate credit to the author(s) and the Foundation.

อ่านบทความเต็มได้โดยการดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่าง


DOWNLOAD
ฟุลไบรท์: ยิ่งใหญ่ด้วยปณิธาน ยืนนานด้วยความเข้าใจ


Thailand - United States Educational Foundation (TUSEF/Fulbright Thailand) Thai Wah Tower 1, 3rd floor, 21/5 South Sathorn Road, Bangkok 10120, Thailand
Tel : (66) 0-2285-0581-2 Fax : (66) 0-2285-0583  Email : tusef@fulbrightthai.org