replica handbags

รางวัลคุณภาพแห่งชาติ…..แรงขับองค์กรสู่ความสำเร็จ

 

โดย พรทิพย์ กาญจนนิยต
ผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)
 

            ตอนจบของละคร ที่ไม่ว่าจะลงเอยด้วยความสมหวังและไม่สมหวังก็ตาม จะให้ความรู้สึกต่อผู้ชมว่า “จบก็คือจบ” เราอาจจะได้เห็นภาพหลังเสร็จสิ้นการประเมินคุณภาพองค์กรที่ไม่แตกต่างจากนี้นัก ในการบริหารจัดการองค์กรสมัยใหม่ที่จะต้องมีการประเมินผลจากบุคคลภายนอก เราจึงมักได้ยินเสียงผู้คนแสดงความโล่งใจเมื่อองค์กรของตนได้รับการประเมินเสร็จสิ้นแล้ว ด้วยได้ทุ่มเทอย่างจริงจังในลักษณะเร่งรัด และเร่งรีบก่อนการประเมิน โดยหวังว่าจะได้ ’พักยาว’ จนกว่าจะถึงรอบการประเมินต่อไป แทนที่จะดีใจที่ได้ทราบข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่อง

           ความโล่งใจในลักษณะดังกล่าวจะต่างจากพฤติกรรมของผู้สมัครและผู้ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ (Thailand Quality Award: TQA) อย่างมาก หลายต่อหลายองค์กรพยายามจะฝ่าฟันอุปสรรคและพัฒนาตน โดยกำหนดให้รางวัล TQA เป็นเป้าหมายของความสำเร็จ กว่าจะถึงจุดที่วาดฝันไว้เพื่อให้ได้รับรางวัล ไม่ว่าจะเป็น TQA หรือ การประกาศเกียรติคุณ (Thailand Quality Class- TQC) องค์กรต่างๆ จะต้องทำความเข้าใจบริบทของตนและคู่แข่งให้ชัดเจนก่อนเป็นลำดับแรก ต้องมีการนำองค์กรที่สามารถสื่อค่านิยมและทิศทางขององค์กรให้ชัดเจน วางแผนเชิงกลยุทธ์ร่วมกันบนฐานของการวิเคราะห์ข้อมูลจริงที่เกี่ยวข้อง มีการเรียนรู้เรื่องลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงการเรียนรู้ร่วมกันในองค์กรอย่างต่อเนื่อง วางระบบที่จะพัฒนาบุคลากรและสร้างสิ่งแวดล้อมที่พึงประสงค์เพื่อให้ผู้ร่วมงานมีความสุขกายสบายใจ ทั้งยังต้องร่วมคิดร่วมทำให้กระบวนการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีระบบดีพอที่จะให้เกิดผลลัพธ์ที่ดียิ่งตามที่ต้องการ

          เส้นทางการไปสู่รางวัล TQA จึงเป็นเส้นทางของการทำความเข้าใจของบุคลากรถึงจุดมุ่งหมายขององค์กร ความพร้อมใจของทุกฝ่ายที่จะเลือกทางสาย TQA และพร้อมที่จะศึกษาเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติให้เข้าใจถ่องแท้ เพื่อกระตุ้นพลังความคิด รวมแรงกายและแรงใจสู่เป้าหมายขององค์กรร่วมกัน ตลอดเส้นทางนี้ ทุกคนในองค์กรจึงได้รับการปลูกฝังค่านิยมขององค์กรและซึมซับวิถีที่องค์กรเลือกดำเนินการ จนกลายเป็นฐานที่เข้มแข็งและเกิดการปฏิบัติที่เป็นไปโดยธรรมชาติมากยิ่งขึ้นจนทำให้วัฒนธรรมคุณภาพเป็นส่วนสำคัญขององค์กร

ข้อเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกเรื่องที่นำเสนอโดยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ผู้สนใจสามารถจะนำไปใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและกิจกรรมทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องได้โดยขอความกรุณาอ้างอิงถึงแหล่งที่มาให้ชัดเจนด้วย

All the Thai and English articles written and posted by the Thailand -U.S. Educational Foundation (Fulbright) could be used to benefit the academic community. Please give appropriate credit to the author(s) and the Foundation.

อ่านบทความเต็มได้โดยการดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่าง
DOWNLOAD
รางวัลคุณภาพแห่งชาติ…..แรงขับองค์กรสู่ความสำเร็จ


Thailand - United States Educational Foundation (TUSEF/Fulbright Thailand) Thai Wah Tower 1, 3rd floor, 21/5 South Sathorn Road, Bangkok 10120, Thailand
Tel : (66) 0-2285-0581-2 Fax : (66) 0-2285-0583  Email : tusef@fulbrightthai.org