replica handbags

ค่ายภาษาอังกฤษ : ไม่ใช่แค่เรียนภาษาอังกฤษ

วนิดา ไชยสาร

เจ้าหน้าที่

มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน

 

ตั้งแต่ปี 2547 เป็นต้นมา มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน ได้นำโครงการค่ายภาษาอังกฤษเข้าเป็นกิจกรรมหนึ่งของมูลนิธิฯ โดยสนับสนุนให้นักศึกษาหรือนักวิจัยชาวอเมริกันภายใต้ทุนฟุลไบรท์ เข้าร่วมกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษกับสถาบันการศึกษาต่างๆ  โดยมูลนิธิฯเห็นว่า โครงการนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์ด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถาบันการศึกษาไทยที่ยังขาดแคลนบุคลากรที่เป็นเจ้าของภาษาเท่านั้น ยังเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ไทยและผู้รับทุนชาวอเมริกันที่มีเวลาเว้นว่างจากการปฏิบัติหน้าที่หลักได้มีประสบการณ์ตรงในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม เกิดการเรียนรู้ร่วมกันในวัฒนธรรมที่แตกต่างซึ่งจะนำไปสู่ความเข้าใจอันดีต่อกันอีกทางหนึ่งด้วย

 

เรามีโอกาสส่งผู้รับทุนของเราไปร่วมงานในค่ายภาษาอังกฤษที่วิทยาลัยชุมชนแห่งหนึ่งในปีนี้ ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่ 4 มีนักเรียน นักศึกษาจากโรงเรียนต่างๆ ในชุมชนนั้นเข้าร่วมประมาณ 110 คน อาจารย์ผู้ประสานงานเล่าให้ฟังว่า กิจกรรมนี้ได้รับความสนใจเกินคาดหมาย มีนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการมากขึ้นทุกปี โดยเริ่มจากประมาณ 50 กว่าคนในปีแรกเท่านั้น  ด้วยปัญหาขาดแคลนบุคลากร ทางวิทยาลัยฯต้องขอความอนุเคราะห์บุคลากรจากสถาบันอื่นมาเป็นวิทยากรเสมอมา ทำให้วิทยาลัยฯเคยคิดจะยกเลิกโครงการนี้ไปเสียแล้ว แต่ด้วยเสียงเรียกร้องจากบรรดาผู้ปกครองและความตั้งใจของผู้บริหารที่อยากเห็นการพัฒนาทัศนคติของนักเรียน นักศึกษาที่มีต่อภาษาอังกฤษ กิจกรรมนี้จึงดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง ทางวิทยาลัยฯจัดรูปแบบง่ายๆโดยให้ผู้เข้าค่ายทุกคนพักและทำกิจกรรมในบริเวณวิทยาลัยฯเป็นส่วนใหญ่ นอกจากวันที่สองของค่ายที่จัดให้ผู้เข้าค่ายได้ไปทัศนศึกษาและฝึกสนทนาภาษาอังกฤษกับนักท่องเที่ยวที่อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

 

ข้อเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกเรื่องที่นำเสนอโดยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ผู้สนใจสามารถจะนำไปใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและกิจกรรมทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องได้โดยขอความกรุณาอ้างอิงถึงแหล่งที่มาให้ชัดเจนด้วย

All the Thai and English articles written and posted by the Thailand -U.S. Educational Foundation (Fulbright) could be used to benefit the academic community. Please give appropriate credit to the author(s) and the Foundation.

 

อ่านบทความเต็มได้โดยการดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่าง


DOWNLOAD
ค่ายภาษาอังกฤษ : ไม่ใช่แค่เรียนภาษาอังกฤษ


Thailand - United States Educational Foundation (TUSEF/Fulbright Thailand) Thai Wah Tower 1, 3rd floor, 21/5 South Sathorn Road, Bangkok 10120, Thailand
Tel : (66) 0-2285-0581-2 Fax : (66) 0-2285-0583  Email : tusef@fulbrightthai.org