replica handbags

ไทย-อเมริกัน : เข้าใจกันแค่ไหน เพียงใด

พิมพาภรณ์  สุวัตถิกุล

สถาบันภาษา  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   วิทยาเขตภูเก็ต

 

                ถ้าถามว่าคนไทยกับคนอเมริกันเข้าใจกันได้ลึกซึ้งแค่ไหนเพียงใด  หลายคนอาจพูดตรงกันว่าน่าจะไม่มาก  และถ้าถามต่อว่าเพราะเหตุใด  หลายคนอาจพูดตรงกันอีกว่าก็ภาษาไง  จะมีใครสักกี่คนที่ใช้ภาษาได้ลึกซึ้งเช่นคุณพรทิพย์ – ผอ. บห. ฟุลไบรท์  หรือ “นักเรียนนอก” โดยเฉพาะ “นอกจาก ยู เอส เอ”  แท้จริงแล้ว เป็นเพราะภาษาจริง ๆ ละหรือที่ทำให้คนเข้าใจ หรือ ไม่เข้าใจกัน  น่าจะไม่ใช่  ลองหวนกลับไปคิดดูว่าเราเคยเข้าใจผิดเพราะการสื่อสารกับคนไทยด้วยกันหรือไม่  เชื่อว่าไม่มีใครปฏิเสธว่า “ไม่เคย” จริงไหมคะ  ตัวอย่างระดับชาติล่าสุดหมาด ๆ ตอนที่ ฯพณฯ ดร. ทักษิณ  ชินวัตร นายกรัฐมนตรีของเราใช้คำว่า “กุลี” ในงานเปิดตัวด้านเทคนิคการบินของสนามบินสุวรรณภูมิเมื่อวันที่ 29 กันยายน 2548 ที่ผ่านมาจนแทบจะมีการประท้วงว่าท่านนายกฯ  ของเราไม่ให้เกียรติผู้ใช้แรงงาน  ต่อเมื่อมีคนออกมาบอกว่าทางเหนือเขาใช้คำว่า “กุลี” กับผู้ใช้แรงงานในความหมายปกติที่ไม่ได้มีนัยของการดูหมิ่นเหมือนกับที่คนไทยทั่วไปให้นัยผูกติดกับคำ ๆ นี้  เรื่องราวจึงเงียบไป    ไทยด้วยกันแท้ ๆ แต่ต่างภาคต่างวัฒนธรรมก็มีปัญหาต่อกันบ่อย ๆ นับประสาอะไรกับคนอีกซีกโลกหนึ่งซึ่งพระอาทิตย์ก็ไม่ได้ตกเวลาเดียวกัน  ความร้อนความหนาวก็ต่างกัน  และที่สำคัญที่สุด คือ การบ่มเพาะทางภูมิหลังที่แตกต่างกันทำให้การตกผลึกทางความคิดและวิถีของวัฒนธรรมต่างก็แปลกแยกแตกต่างกันในหลาย ๆ เรื่องราว  ดังนั้นผู้เขียนจึงขอถือโอกาสใช้สนามนี้เล่าประสบการณ์ที่นึกไม่ถึงหลายครั้งหลายคราสู่กันฟังเพื่อที่จะได้เข้าใจเพื่อนร่วมโลกชาวอเมริกันของเราได้ดีขึ้น

แต่ก่อนที่จะเล่าต้อง “หมายเหตุ” ไว้ตรงนี้ให้ชัด ๆ เสียก่อนว่าทั้งหมดนี้เป็นประสบการณ์และมุมมองของผู้เขียนเท่านั้นอาจจะเป็นเพราะผู้เขียนเองมีวัฒนธรรมเฉพาะตัวตนของผู้เขียนเองจึงทำให้เกิดอาการ “ช็อค” ในบางครั้ง  ในขณะที่คนไทยอื่นอาจมองต่างมุมออกไป หรืออาจรู้สึกเฉย ๆ ก็ได้ทั้งนี้เพราะวัฒนธรรมมีหลายระดับมีทั้งวัฒนธรรมของสังคมในวงกว้างและวัฒนธรรมในระดับ “ปัจเจก” คือ เป็นวัฒนธรรมเฉพาะบุคคล

 

ข้อเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกเรื่องที่นำเสนอโดยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ผู้สนใจสามารถจะนำไปใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและกิจกรรมทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องได้โดยขอความกรุณาอ้างอิงถึงแหล่งที่มาให้ชัดเจนด้วย

All the Thai and English articles written and posted by the Thailand -U.S. Educational Foundation (Fulbright) could be used to benefit the academic community. Please give appropriate credit to the author(s) and the Foundation
DOWNLOAD
ไทย-อเมริกัน : เข้าใจกันแค่ไหน เพียงใด


Thailand - United States Educational Foundation (TUSEF/Fulbright Thailand) Thai Wah Tower 1, 3rd floor, 21/5 South Sathorn Road, Bangkok 10120, Thailand
Tel : (66) 0-2285-0581-2 Fax : (66) 0-2285-0583  Email : tusef@fulbrightthai.org