replica handbags

ความรู้ได้แบ่งปันเมื่อกลับหันหลังอนาคต

โดย พรทิพย์ กาญจนนิยต
ผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบลท์)


             เมื่อโลกเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจฐานความรู้ เรามักเคยได้ยินเสมอว่าความรู้คืออำนาจ (Knowledge is Power) หากพิจารณาตามตัวอักษร คำกล่าวนี้อาจจะเป็นจริงและทำให้หลายคนเริ่ม “สะสม” ความรู้เข้าตน จนกลายเป็นอาการ ‘หวงความรู้’ ด้วยความกลัวจะสูญเสียอำนาจ
             ตามแนวคิดของ Dave Snowden ผู้อำนวยการ และทีมงานของเขาที่ศูนย์คะนิฟวินของบริษัทไอบีเอ็มที่ สหราชอาณาจักร เห็นว่าคนในองค์กรไม่แบ่งปันความรู้ ไม่ใช่เพราะเกรงจะถูกลดบทบาทในองค์กร แต่ยังเกรงว่าความคิดและความรู้ดีๆที่อุตสาห์ศึกษาและสั่งสมซึ่งอาจเป็นผลงานเชิงนวัตกรรมจะถูกไปใช้ในทางที่ไม่พึงประสงค์
             นอกจากนี้หลายคนยังเกรงว่าการสร้างระบบการแบ่งปันความรู้ต่างๆจะทำให้เพิ่มปริมาณงานและเสียเวลามากขึ้น สิ่งที่ทีมงานของบริษัทไอบีเอ็มเน้นนักเน้นหนา จึงเป็นการแบ่งปันความรู้บนพื้นฐานของความจริงที่ว่า เราจะยินดีให้ความรู้กับบุคคลรอบข้าง ต่อเมื่อเรามีความเชื่อมั่น (Trust) ในกลุ่มคนนั้นๆ และในขณะเดียวกัน สามารถคงความเป็นส่วนตัว (Privacy) ได้ด้วย คำว่า Trust และ Privacy จึงถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความร่วมมือในองค์กร มีการเรียนรู้จากผู้มีความรู้และประสบการณ์ต่าง ๆ ซึ่งจะนำไปสู่การเรียนรู้แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ ( Best Practice) การเข้าถึงฐานคิด และแนวคิดเชิงนวัตกรรม การรักษาและการสืบทอดความทรงจำขององค์กร ( Organizational Memory) ทั้งหมดนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง โดยเฉพาะในกรณีที่เกิดภาวะการเลิกจ้างงานหรือเกษียณ หรือด้วยเหตุจำเป็นอย่างไม่คาดฝัน

ข้อเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกเรื่องที่นำเสนอโดยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ผู้สนใจสามารถจะนำไปใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและกิจกรรมทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องได้โดยขอความกรุณาอ้างอิงถึงแหล่งที่มาให้ชัดเจนด้วย

All the Thai and English articles written and posted by the Thailand -U.S. Educational Foundation (Fulbright) could be used to benefit the academic community. Please give appropriate credit to the author(s) and the Foundation.อ่านข้อความเต็มได้โดยดาวน์โหลดไฟล์ข้างล่าง


DOWNLOAD
ความรู้ได้แบ่งปันเมื่อกลับหันหลังอนาคต


Thailand - United States Educational Foundation (TUSEF/Fulbright Thailand) Thai Wah Tower 1, 3rd floor, 21/5 South Sathorn Road, Bangkok 10120, Thailand
Tel : (66) 0-2285-0581-2 Fax : (66) 0-2285-0583  Email : tusef@fulbrightthai.org