replica handbags

ปรับเกณฑ์บัลดริจปีนี้มีแต่เรื่องโดนใจ

โดย พรทิพย์ กาญจนนิยต
ผู้อำนวยการบริหารมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์)


เพียง “ชำเลือง” ไม่ได้เสียแล้ว
ทุกปีผู้เขียนมักจะชำเลืองดูว่าเกณฑ์คุณภาพสู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาที่มักจะเรียกว่า เกณฑ์บัลดริจด้านการศึกษานั้นมีอะไรเปลี่ยนไปบ้าง แปลกแต่จริงที่ปีนี้ไม่สามารถจะแค่ชำเลืองได้ เพราะแค่คำอธิบาย 2 หน้าที่ให้ผู้อ่านรับทราบว่าได้มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์บัลดริจที่จุดไหนบ้าง ก็ดึงดูดให้ผู้เขียนต้องอ่านเต็มตาและเข้าไปอ่านเกณฑ์บัลดริจอย่างเต็มๆ โดนใจจากหน้าปกจนถึงอภิธานศัพท์ สำหรับการศึกษานั้น หากท่านเป็นหนึ่งในผู้ติดตามเกณฑ์บัลดริจในปี 2547 บนหน้าปกจะมีคำว่า “ethics” “accomplishment” และ “recognition” ซึ่งแสดงให้เห็นถึงจุดเน้นของเกณฑ์บัลดริจที่มุ่งมั่นจะส่งเสริมให้สถาบันการศึกษาได้คำนึงถึงความสำคัญของคุณธรรม การนำมาสู่ความสำเร็จ และการเป็นที่ยอมรับ อย่างไรก็ดี ในปีนี้เพียงคลิ๊กเข้าไปที่ www.baldrige.nist.gov ก็จะเห็นว่าหน้าปกเปลี่ยนไป พร้อมกับคำว่า “leadership” มาแทนคำว่า “accomplishment” นี่แหละค่ะ คือ จุดแรกที่โดนใจจริงๆ ก็ไม่ใช่เพราะเรื่องภาวะผู้นำนี่หรือที่เป็นหัวใจหลักในการนำองค์กรไปสู่ความเป็นเลิศ เริ่มจากเป็นค่านิยมของบัลดริจข้อแรกที่กล่าวถึง “Visionary Leadership” หรือ “การนำองค์กรอย่างมีวิสัยทัศน์” และเป็นข้อแรกของหัวข้อหลักภายใต้ “Leadership” ซึ่งในวงจรคน QA ของสถาบันอุดมศึกษามักจะได้หยิบยกมาจนเรื่องการพูดถึง “ภาวะผู้นำ” “ผู้นำองค์กร” กำลังจะกลายเป็นเรื่อง “คลาสสิค” ที่แทรกซึมไปสู่แทบทุกขั้นตอนของการทำ QA ไปแล้ว (แต่ที่น่าห่วงคือ การพูดถึงโดยไม่ได้มีการฉายภาพจริงของการนำองค์กรโดยผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำ ทำให้เรื่องนี้มักจะจบอยู่แค่ในกระดาษ อยู่บนเวทีที่ผู้อภิปรายพูดถึง และอยู่ในวงสนทนาของมหาวิทยาลัย โดยไม่ปรากฏการผลักดันให้เกิดเป็น องค์ประกอบหลักในการประกันคุณภาพทั้งภายในและภายนอกอย่างจริงจัง) 

                                                                   
อ่านบทความเต็มได้โดยการดาวน์โหลดไฟล์ด้านล่าง

ข้อเขียนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษทุกเรื่องที่นำเสนอโดยมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (ฟุลไบรท์) ผู้สนใจสามารถจะนำไปใช้ประโยชน์ต่อการเรียนการสอนและกิจกรรมทางการศึกษาที่เกี่ยวข้องได้โดยขอความกรุณาอ้างอิงถึงแหล่งที่มาให้ชัดเจนด้วย

All the Thai and English articles written and posted by the Thailand -U.S. Educational Foundation (Fulbright) could be used to benefit the academic community. Please give appropriate credit to the author(s) and the Foundation.DOWNLOAD
ปรับเกณฑ์บัลดริจปีนี้มีแต่เรื่องโดนใจ


Thailand - United States Educational Foundation (TUSEF/Fulbright Thailand) Thai Wah Tower 1, 3rd floor, 21/5 South Sathorn Road, Bangkok 10120, Thailand
Tel : (66) 0-2285-0581-2 Fax : (66) 0-2285-0583  Email : tusef@fulbrightthai.org